Het vergistingsproces

Vergisting is een gecontroleerd zuurstofloos afbraakproces van organisch-biologisch materiaal waardoor biogas en een gehomogeniseerd product (= digestaat) worden gevormd. Digestaat kent verschillende nabehandelingen.

In dit onderstaand schema ziet u de verschillende mogelijkheden.

Biologische verwerking van OBA door vergisting